Hệ thống cân bằng điện tử Electronic Stability Control

Hệ thống cân bằng điện tử Electronic Stability Control

Hệ thống Cân bằng Điện tử ESP kiểm soát các hoạt động của xe bạn, tính toán góc đánh lái, gia tốc và cảm biến góc quay.

Leave a Reply

error: Alert: Nội dung được bảo vệ !!
Call Now Button