Cảm biển gạt mưa tự động (Rain Sensing Wipers)

Cảm biển gạt mưa tự động (Rain Sensing Wipers)

Cảm biến gạt mưa tự động giúp bạn tập trung lái xe hơn. Khi trời mưa, khi có xe làm bắn nước lên kính chắn gió, cần gạt cảm biến nước mưa sẽ kích hoạt.

Leave a Reply

error: Alert: Nội dung được bảo vệ !!
Call Now Button