Ford Everest 2018 có giá từ 1,112 tỷ đồng tại Việt Nam

Ford Everest 2018 có giá từ 1,112 tỷ đồng cho đến 1,399 tỷ đồng và sẽ được bán tại Việt Nam từ ngày 1/9/2018 với 5 phiên bản

Ford Everest 2018 có giá từ 1,112 tỷ đồng tại Việt Nam

error: