Hệ thống cân bằng điện tử Electronic Stability Control

Hệ thống cân bằng điện tử Electronic Stability Control

Hệ thống Cân bằng Điện tử ESP kiểm soát các hoạt động của xe bạn, tính toán góc đánh lái, gia tốc và cảm biến góc quay.

error: Cảnh báo: Nội dung được bảo vệ !!