Hệ thống kiểm soát hướng lực kéo (Torque Vectoring Control)

Hệ thống kiểm soát hướng lực kéo (Torque Vectoring Control)

Hệ thống kiểm soát hướng lực kéo (Torque Vectoring Control) sẽ cân bằng lực phanh & tốc độ để ổn định hướng di chuyển, cả khi xe chạy trong điều kiện xấu.

error: Cảnh báo: Nội dung được bảo vệ !!